Namų advokatas

Iš 7Hz.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 Wikipedia's W (Linux Libertine).svg  Šis puslapis neatitiko Vikipedijos reikalavimų, todėl buvo perkeltas į 7Hz projektą.

Namų advokatasenciklopedinis teisės žinynas. Sudarytojas, atsakingasis redaktorius – Jonas Prapiestis. „Namų advokatą" parengė Lietuvos teisės mokslininkai, dėstytojai, taip pat teisininkai praktikai (teisėjai, advokatai, juristai).

Namų advokato tikslas – padėti teisinio išsilavinimo neturintiems žmonėms. Informuoti apie Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises bei laisves, suprasti, kaip jomis naudotis. „Namų advokatas“ primena kiekvieno asmens pareigas, įspėja, koks elgesys yra draudžiamas ir baudžiamas.

Apimtis

Leidinio puslapių skaičius – 1022. Žinyne yra apie 3 000 straipsnių iš administracinės, agrarinės, baudžiamosios, civilinės, darbo, ekologinės, finansų, įmonių, konstitucinės, socialinės apsaugos, sveikatos, šeimos, tarptautinės ir kitų teisės šakų. Jame supažindinama su LR Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintomis teisėmis bei laisvėmis, jų naudojimusi bei gynimu. Leidinys pagrįstas 2002 m. sausio 1 d. galiojančiais teisės aktais. Leidinyje taip pat supažindinama su tarptautiniais dokumentais, kurių Lietuvos Respublika yra įsipareigojusi laikytis.

Istorija

1928 K. Zubauskas išleido enciklopedinį leidinį Kaimo advokatas, o 1938 m. S. Giedra – Prekybininkų ir pramonininkų advokatą. Sumanymas parengti „Namų advokatą“, tęsiantį Prieškario Lietuvos teisės enciklopedinių leidinių tradiciją, kilo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1990 m. VU TF dėstytojai parengė leidinį „Namų advokatas". Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę teisės aktai, kuriais buvo remiamasi, neteko galios, todėl parengta medžiaga paseno.

Literatūra

  • „Namų advokatas“. 2002. ISBN – 9986-452-92-9.